Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Lepidlá s trvalou lepivosťou CELUPOL.

Kód: IMC-P-00-0021-UPo

Ústav polymérov SAV

Kontaktná osoba:

Popis:

Vývoj a produkcia lepidiel s trvalou lepivosťou a veľmi dobrými adhéznymi vlastnosťami.

Stav:

Štvrťprevádzková výroba.

Spolupráca:

Dodávky, konzultačná a poradenská činnosť. Vytvorenie spoločného podniku.

Výhody použitia:

Lepidlá majú veľmi dobré adhézne vlastnosti pri použití na prakticky všetky typy povrchov vrátane polyolefínov (polyetylén, polypropylén a pod.). Vyriešený je problém ekológie - adhezívum je produkované na báze vodnej disperzie lepidlá sú výhodne použiteľné na špeciálne účely - napr. pri lepení izolačného materiálu na plynové potrubia priamo v teréne, pri lepení etikiet na polyetylénové obaly a pod. Cenovo sú podstatne výhodnejšie oproti podobným výrobkom iných výrobcov. Poskytujeme poradensko-konzultačné služby priamo u používateľa zmienených adhezív.