Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Príprava širokopórových silikagélov s priemermi pórov 20 – 1000 nm.

Kód: IMC-T-00-00005-UPo

Ústav polymérov SAV

Kontaktná osoba:

Popis:

Metóda rozširovania pórov úzkopórovitých materiálov s cieľom prípravy silikagélov na separačné účely a ako nosičov funkcií.

Výhody použitia:

Využitie originálnych postupov vyvinutých na Ústave polymérov. Príprava katalyzátorov, testovacích trubíc na jedovaté látky, moderátory migrácie prchavých látok a pod. Príprava ultračistých silikagélov s priemerom pórov 30 μm pre kvapalinovú chromatografiu.