Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Metóda regenerácie silikagélov pre stĺpcovú chromatografiu.

Kód: IMC-T-00-00004-UPo

Ústav polymérov SAV

Kontaktná osoba:

Popis:

Metóda regenerácie silikagélov použitých v stĺpcovej chromatografii a znečistených organickými látkami.

Výhody použitia:

Úspora až 75% nadobúdacích nákladov nového materiálu pri porovnateľnej aktivite. Neexistuje konkurenčný postup.