Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Produkcia minikolóniek pre extrakciu tuhou fázou SEPARCOL, CARB-Seal.

Kód: IMC-T-00-00003-UPo

Ústav polymérov SAV

Kontaktná osoba:

Popis:

Vývoj a produkcia kolóniek na extrakciu analytov z kvapalín a plynov tuhou fázou - predseparácia a predkoncentrácia analytov.

Výhody použitia:

Aplikácie v rôznych oblastiach analýzy komplikovaných vzoriek a vysoko zriedených analytov. Dispozícii je séria 35 rôznych sorbentov vrátane originálnych uhlíkových materiálov produkovaných na Ústave polymérov. Dodávky kolóniek so sorbentami podľa špeciálnych požiadaviek záujemcov.