Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Príprava špeciálnych materiálov technológiou rovinného liatia. Umožnuje prípravu magneticky mäkkých materiálov (amorfných, nanokryštalických). Urcené sú na výrobu transformátorov (sietových, impulzných, vysokofrekvencných, a pod.), magnetického tienenia, tlmiviek atd. Možno pripravit spájky pre nehrdzavejúce ocele a vysokoteplotné zliatiny nevyžadujúce tavidlá. Taktiež aktívne spájky na spoje typu kov-keramika. Touto technológiou sa dajú vyrobit nové druhy zliatin na základe hliníka s vysokou pevnostou.

Kód: IMC-T-00-00001-FU

Fyzikálny ústav SAV

Kontaktná osoba:

Popis:

Extrémne rýchlym ochladením roztavenej zliatiny (až 106 K s-1) liatím z presnej trysky na chladiacu podložku sa jedinou operáciou pripraví tenký pás hrúbky do 0,04 mm dlhý niekoľko sto metrov s vopred nastavenou šírkou. Takto vyrobený materiál možno hneď priamo použiť.