Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Postup pri analýze viackomponentných zmesí polymérov.

Kód: IMC-T-00-00001-UPo

Ústav polymérov SAV

Kontaktná osoba:

Popis:

Určovanie zloženia, koncentrácie a mólových hmotností vrátane distribučných kriviek pre viackomponentné zmesi polymérov vrátane minoritných makromolekulových aditív s koncentráciou pod 1%.

Výhody použitia:

Konvenčné dosiaľ známe metódy neumožňujú analýzy uvedené v opise technológie. Používa sa originálna metóda, vyvinutá na Ústave polymérov. Metóda sa s výhodou používa pri analýze aditív (motorových) olejov.