Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Zvyšovanie biodegradačných schopností mikroorganizmov.

Kód: IMC-S-00-0071-UMB

Ústav molekulárnej biológie SAV

Kontaktná osoba:

Popis:

Mutanty kvasiniek Saccharomyces cerevisiae s nadprodukciou peroxidázovo aktívnej katalázy. Sú vhodné najmä na odstraňovanie stopových množstiev organických látok typu fenolov a organických uhľovodíkov, ktoré sú súčasťou ropného znečistenia vody.

Inovácia:

Využitie výkonných mikroorganizmov pripravených génovým inžinierstvom.

Aplikácia:

Životné prostredie.

Stav:

Pripravené rekombinantné kmene sú pred testovaním.

Spolupráca:

Spoluúčasť pri vývoji bioremediačných postupov, založených na kombinácii biologických a nebiologických postupov.