Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Escherichia coli produkujúce L-treonín.

Kód: IMC-P-00-0021-UMB

Ústav molekulárnej biológie SAV

Kontaktná osoba:

Popis:

Génovými manipuláciami sme pripravili 3 kmene Escherichia coli, ktoré sú producentmi aminokyseliny L-treonínu. Ide o kmene, ktoré by mali byť lepšie ako súčasné kmene, používané vo výrobe.