Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Kompozitný materiál meď-kontinuálne volfrámové vlákna.

Kód: IMC-P-00-0029-MAMES

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV

Kontaktná osoba:

Popis:

Technológia prípravy kompozitného materiálu podľa požiadaviek na jeho vlastnosti spočíva v zalievaní volfrámových vlákien roztavenou meďou vo vákuu, alebo v lisovaní galvanicky pomedených vlákien vo vákuu za tepla.

Inovácia:

Kompozitný materiál sa vyznačuje podstatným zvýšením pevnosti za tepla pri zachovaní vynikajúcich vodivostných vlastností medi. Hlavnými výhodami sú nízka tepelná rozťažnosť, vysoká elektrická a tepelná vodivosť, vysoká oteruvzdornosť, menší opal pri prechode elektrického prúdu.

Aplikácia:

Typickým príkladom použitia je výroba elektród alebo elektrických kontaktov rotujúcich súčiastok.

Stav:

Technológia bola vyvinutá, prakticky odskúšaná a ďalej sa nerozpracováva. Je pripravená na zavedenie do praxe.

Spolupráca:

Spoločný výskum a realizácia, predaj licenčnej výroby.