Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Spôsob nadviazania biologicky aktívnych látok obsahujúcich aminoskupinu, na polysacharidy

Kód: IMC-T-00-00001-CHU

Chemický ústav SAV

Kontaktná osoba:

Popis:

Konjugácia nízkomolekulových biologicky aktívnych látok na makronosiče. Lieky a iné nízkomolekulové látky proteínovej povahy sa naviažu na polysacharidovú matricu, obsahujúcu karboxylové skupiny. Tieto skupiny sa aktivujú izobutylchlórformiátom a vytvorí sa peptidická väzba medzi karboxylovou skupinou a vhodnou aminoskupinou proteínu. Ako polysacharidový nosič sa používa polysacharid rastlinného alebo mikrobiálneho pôvodu.

Inovácia:

Príprava biologicky aktívnych látok, ktoré sa môžu v organizmoch postupne uvoľňovať.

Aplikácia:

Využitie pri ochrane poľnohospodárskych rastlín, humánna a veterinárna medicína.

Výhody použitia:

Vytvorenie peptidickej väzby medzi liekom a polysac