Výskumná infraštruktúra SAV

Mikroskopia a mikroanalýza

Mikroanalýza

Elektrónová – Field Emission (FEG)
Chemická – EDS
Chemická – WDS
Povrchová – EBSD

Mikroskopia

Atómová – silová AFM
Elektrónová
Elektrónová – (Low vacuum / High vacuum; LV/HV)
Elektrónová – Field Emission (FEG)
Fluorescenčná – invertovaná
Fokusovaný ionový zväzok FIB
Konfokálna – nízkovákuová
Optická
Transmisná TEM / HRTEM / S-TEM