Bližšie informácie o konferencii

Názov konferencie: Pracovný seminár projektu M-ERA.NET "TESTIMONIES"
Miesto konania: Hotel Maratón, Košice
Dátum konania: 05.03.2020 - 06.03.2020
Organizovaná SAV: nie
Kontaktná osoba: doc. RNDr. Karol Flachbart DrSc., akademik US Slovensko ()

Späť na konferencie