Bližšie informácie o konferencii

Názov konferencie: Pracovné stretnutie riešiteľského tímu a spolupracujúcich subjektov projektu APVV - "Alternatívne terapie parazitóz malých prežúvavcov
Miesto konania: Jahodná rezort, Košice
Dátum konania: 11.11.2019 - 12.11.2019
Organizovaná SAV: nie
Kontaktná osoba: doc. MVDr. Marián Várady DrSc. ()

Späť na konferencie