Bližšie informácie o konferencii

Názov konferencie: Prezentácia zborníka štúdií Szomszédok a kirakatban – A szlovák irodalom recepciója Magyarországon 1990 után (Susedia vo výklade – Recepcia slovenskej literatúry v Maďarsku po 1990)
Miesto konania: ÚSvL SAV
Dátum konania: 13.03.2019 - 13.03.2020
Organizovaná SAV: áno
Kontaktná osoba: Mgr. Judit Görözdi PhD. ()

Späť na konferencie