Bližšie informácie o konferencii

Názov konferencie: 12. medzinárodná vedecká konferencia "AKTIVIZÁCIA SENIOROV A NEFARMAKOLOGICKÉ PRÍSTUPY V LIEČBE ALZHEIMEROVEJ CHOROB"
Miesto konania: Bratislava
Dátum konania: 24.09.2020 - 25.09.2020
Organizovaná SAV: nie
Kontaktná osoba: Dr. h. c. prof. MVDr. Michal Novák DrSc. ()

Späť na konferencie