Bližšie informácie o konferencii

Názov konferencie: Hudobná topografia na Slovensku a v strednej Európe v premenách storočí, medzinárodná muzikolgická konferencia
Miesto konania: Bratislava
Dátum konania: 01.09.2020 - 22.09.2020
Organizovaná SAV: áno
Kontaktná osoba: PhDr. Janka Petőczová CSc. ()

Späť na konferencie