Bližšie informácie o konferencii

Názov konferencie:
Miesto konania:
Dátum konania: 27.06.2020 - 03.07.2020
Organizovaná SAV: nie
Kontaktná osoba: RNDr. Pavol Hvizdoš CSc. ()

Späť na konferencie