Bližšie informácie o konferencii

Názov konferencie:
Miesto konania:
Dátum konania: 27.06.2020 - 03.07.2020
Organizovaná SAV: nie
Kontaktná osoba: doc. RNDr. Pavol Hvizdoš DrSc. ()

Späť na konferencie