Bližšie informácie o konferencii

Názov konferencie: 9. Medzinárodné sympózium o experimentálnej a klinickej neurobiológii
Miesto konania: Košice
Dátum konania: 21.06.2020 - 25.06.2020
Organizovaná SAV: áno
Kontaktná osoba: RNDr. Ján Gálik CSc. ()

Späť na konferencie