Bližšie informácie o konferencii

Názov konferencie: Metabolický syndróm - kardiovaskulárne a metabolické riziká
Miesto konania: Ústav normálnej a patologickej fyziológie, CEM SAV
Dátum konania: 13.11.2019 - 14.11.2019
Organizovaná SAV: áno
Kontaktná osoba: RNDr. Soňa Čačányiová PhD. ()

Späť na konferencie