Bližšie informácie o konferencii

Názov konferencie: Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2020
Miesto konania: Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava
Dátum konania: 07.04.2020 - 07.04.2020
Organizovaná SAV: nie
Kontaktná osoba: Mgr. Radoslav Passia Ph.D. ()

Späť na konferencie