Bližšie informácie o konferencii

Názov konferencie: Textologický seminár
Miesto konania: Filozofická fakulta UKF v Nitre
Dátum konania: 15.10.2020 - 15.10.2020
Organizovaná SAV: áno
Kontaktná osoba: Mgr. Martin Navrátil PhD. ()

Späť na konferencie