Bližšie informácie o konferencii

Názov konferencie: Príprava keramických materiálov
Miesto konania: Jahodná - Košice
Dátum konania: 25.06.2019 - 27.06.2019
Organizovaná SAV: nie
Kontaktná osoba: prof. RNDr. Jaroslav Briančin CSc. ()

Späť na konferencie