Bližšie informácie o konferencii

Názov konferencie: Cyrilometodská tradícia ako spájajúci fenomén
Miesto konania: Nitra
Dátum konania: 02.07.2020 - 03.07.2020
Organizovaná SAV: nie
Kontaktná osoba: Prof. PhDr. Peter Žeňuch DrSc. ()

Späť na konferencie