Bližšie informácie o konferencii

Názov konferencie: Klokočovský obraz Bohorodičky v kultúrnych dejinách Slovenska
Miesto konania: Michalovce - Klokočov
Dátum konania: 06.09.2020 - 10.09.2020
Organizovaná SAV: nie
Kontaktná osoba: Prof. PhDr. Peter Žeňuch DrSc. ()

Späť na konferencie