Bližšie informácie o konferencii

Názov konferencie: 27.Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Deň otvorených dverí na ÚH SAV 2020
Miesto konania: ÚH SAV, Bratislava
Dátum konania: 11.11.2020 - 11.11.2020
Organizovaná SAV: áno
Kontaktná osoba: RNDr. Pavla Pekárová DrSc. ()

Späť na konferencie