Bližšie informácie o konferencii

Názov konferencie: 27.Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Deň otvorených dverí na ÚH SAV 2020
Miesto konania: ÚH SAV, Bratislava
Dátum konania: 01.11.2020 - 07.11.2020
Organizovaná SAV: áno
Kontaktná osoba: Ing. Anežka Čelková ()

Späť na konferencie