Bližšie informácie o konferencii

Názov konferencie: IX. geografické diskusné fórum, XXIV. česko-slovenský geografický akademický seminár
Miesto konania: Polička
Dátum konania: 05.11.2019 - 05.11.2019
Organizovaná SAV: nie
Kontaktná osoba: Mgr. Pavel Šuška PhD. ()

Späť na konferencie