Bližšie informácie o konferencii

Názov konferencie: Dr. Emil Stodola, politik, právnik a politický mysliteľ
Miesto konania: Martin
Dátum konania: 20.06.2019 - 21.06.2019
Organizovaná SAV: nie
Kontaktná osoba: PhDr. Miroslav Pekník CSc. ()

Späť na konferencie