Bližšie informácie o konferencii

Názov konferencie: Starostlivosť o osirelé a sociálne odkázané deti v Uhorsku/Slovensku v období modernizácie
Miesto konania: Bratislava
Dátum konania: 22.05.2019 - 23.05.2019
Organizovaná SAV: nie
Kontaktná osoba: Ingrid Kušniráková PhD. ()

Späť na konferencie