Bližšie informácie o konferencii

Názov konferencie: Fraktografia moderných keramík 2019
Miesto konania: KC Smolenice
Dátum konania: 08.09.2019 - 11.09.2019
Organizovaná SAV: nie
Kontaktná osoba: prof. RNDr. Ján Dusza DrSc. ()

Späť na konferencie