Bližšie informácie o konferencii

Názov konferencie: 26.Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Deň otvorených dverí na ÚH SAV 2019
Miesto konania: Bratislava, Dúbravská cesta 9, ÚSTAV HYDROLÓGIE SAV
Dátum konania: 06.11.2019 - 06.11.2019
Organizovaná SAV: nie
Kontaktná osoba: Ing. Anežka Čelková ()

Späť na konferencie