Bližšie informácie o konferencii

Názov konferencie: Synchrónno-diachrónne aspekty vývinu jazyka a kultúry v slovensko-slovanských súvislostiach na Slovensku
Miesto konania: Bratislava
Dátum konania: 18.11.2019 - 22.11.2019
Organizovaná SAV: nie
Kontaktná osoba: Prof. PhDr. Peter Žeňuch DrSc. ()

Späť na konferencie