Bližšie informácie o konferencii

  Názov konferencie: Vladimír Petrík: Človek a literatúra (Pamäť literárnej vedy)
Miesto konania: Bratislava
Dátum konania: 21.03.2019 - 21.03.2019
Organizovaná SAV: nie
Kontaktná osoba: doc. Mgr. Vladimír Barborík CSc. ()

Späť na konferencie