Bližšie informácie o konferencii

Názov konferencie: 14. celoslovenské stretnutie jazykovedcov a Valné zhromaždenie Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV
Miesto konania: Bratislava
Dátum konania: 13.11.2019 - 14.11.2019
Organizovaná SAV: nie
Kontaktná osoba: Mgr. Bronislava Chocholová PhD. ()

Späť na konferencie