Bližšie informácie o konferencii

Názov konferencie: Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy – XXVIII. vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou
Miesto konania: Hotel Hrádok, SMZ-Služby, a.s. Jelšava, Hrádok pri Jelšave
Dátum konania: 24.10.2019 - 25.10.2019
Organizovaná SAV: nie
Kontaktná osoba: Ing. Slavomír Hredzák PhD. ()

Späť na konferencie