Bližšie informácie o konferencii

  Názov konferencie: 9. odborný seminár “Interakcie tavenín s progresívnymi anorganickými materiálmi”
Miesto konania: Borinka, Slovensko
Dátum konania: 15.10.2018 - 16.10.2018
Organizovaná SAV: nie
Kontaktná osoba: Ing. František Šimko PhD. ()

Späť na konferencie