Bližšie informácie o konferencii

Názov konferencie: Slovensko pri vzniku Česko-Slovenska, seminár s panelovou diskusiou
Miesto konania: Prešov
Dátum konania: 05.12.2018 - 05.12.2018
Organizovaná SAV: nie
Kontaktná osoba: Mgr. Norbert Kmeť CSc. ()

Späť na konferencie