Bližšie informácie o konferencii

  Názov konferencie: Slovensko pri vzniku Česko-Slovenska, seminár s panelovou diskusiou
Miesto konania: Košice
Dátum konania: 06.12.2018 - 06.12.2018
Organizovaná SAV: nie
Kontaktná osoba: PhDr. Miroslav Pekník CSc. ()

Späť na konferencie