Bližšie informácie o konferencii

Názov konferencie: Aktuálne otázky práva hospodárskej súťaže a obchodného práva
Miesto konania: Konferenčný priestor SAV, Klemensova 19, Bratislava
Dátum konania: 03.12.2018 - 03.12.2018
Organizovaná SAV: nie
Kontaktná osoba: Mgr. Lukáš Lapšanský PhD. ()

Späť na konferencie