Bližšie informácie o konferencii

  Názov konferencie: Visual heritage 2018
Miesto konania: Viedeň
Dátum konania: 12.11.2018 - 15.11.2018
Organizovaná SAV: nie
Kontaktná osoba: doc. PhDr. Matej Ruttkay CSc. ()

Späť na konferencie