Bližšie informácie o konferencii

  Názov konferencie: „Diagnostics and prevention of neurodegenerative diseases with focus to Alzheimer´s disease“
Miesto konania: Smolenice
Dátum konania: 09.05.2018 - 12.05.2018
Organizovaná SAV: áno
Kontaktná osoba: prof. MVDr. Michal Novák DrSc., Dr.h.c. ()

Späť na konferencie