Bližšie informácie o konferencii

Názov konferencie: DISEASE MODIFYING THERAPY AND COMPLEX PREVENTION OF HUMAN TAUOPATHIES
Miesto konania: Smolenice
Dátum konania: 21.05.2019 - 24.05.2019
Organizovaná SAV: nie
Kontaktná osoba: Dr. h. c. prof. MVDr. Michal Novák DrSc. ()

Späť na konferencie