Bližšie informácie o konferencii

  Názov konferencie: Ruskí exulanti na Slovensku 1918 – 1945
Miesto konania: Brodzany
Dátum konania: 18.10.2018 - 18.10.2018
Organizovaná SAV: áno
Kontaktná osoba: Prof., PhDr. Roman Holec CSc. ()

Späť na konferencie