Bližšie informácie o konferencii

  Názov konferencie:
Miesto konania: Varšava
Dátum konania: 11.10.2018 - 13.10.2018
Organizovaná SAV: nie
Kontaktná osoba: Prof., PhDr. Roman Holec CSc. ()

Späť na konferencie