Bližšie informácie o konferencii

Názov konferencie: K problematike poetiky slovenskej literatúry po roku 1945
Miesto konania: Trnava
Dátum konania: 15.11.2018 - 15.11.2018
Organizovaná SAV: nie
Kontaktná osoba: Mgr. Daniel Domorák ()

Späť na konferencie