Bližšie informácie o konferencii

  Názov konferencie: Výročná konferencia SFZ „Intuícia a imaginácia vo filozofii a vo vede“
Miesto konania: Bratislava
Dátum konania: 10.10.2018 - 12.10.2018
Organizovaná SAV: áno
Kontaktná osoba: PhDr. Dušan Gálik CSc. ()

Späť na konferencie