Bližšie informácie o konferencii

  Názov konferencie: The 18th Central European Conference on Cryptology
Miesto konania: Smolenice
Dátum konania: 06.06.2018 - 08.06.2018
Organizovaná SAV: nie
Kontaktná osoba: doc. RNDr. Karol Nemoga CSc. ()

Späť na konferencie