Bližšie informácie o konferencii

  Názov konferencie: Hosťovská prednáška: doc. Monika Mitášová: Rodová interpretácia architektúry v súčasnej (kritickej) teórii. Rod interpretujúci a interpretovaný
Miesto konania: ÚSvL SAV
Dátum konania: 29.11.2017 - 29.11.2017
Organizovaná SAV: áno
Kontaktná osoba: PhDr. Jana Cviková PhD. ()

Späť na konferencie