Bližšie informácie o konferencii

  Názov konferencie: 23. česko-slovenský geografický akademický seminár
Miesto konania: Mikulov
Dátum konania: 17.10.2018 - 18.10.2018
Organizovaná SAV: nie
Kontaktná osoba: Mgr. Pavel Šuška PhD. ()

Späť na konferencie