Bližšie informácie o konferencii

  Názov konferencie: Biotechnológie a kovy 2018 - 5. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie
Miesto konania: Ústav geotechniky SAV, Košice
Dátum konania: 11.10.2018 - 12.10.2018
Organizovaná SAV: nie
Kontaktná osoba: Ing. Alena Luptáková PhD. ()

Späť na konferencie