Bližšie informácie o konferencii

  Názov konferencie: Vplyv abiotických a biotických stresorov na vlastnosti rastlín 2018
Miesto konania: Ústav ekológie lesa SAV Zvolen
Dátum konania: 11.09.2018 - 13.09.2018
Organizovaná SAV: áno
Kontaktná osoba: Ing. Margita Kuklová CSc. ()

Späť na konferencie